توضیحات

ام دی اف ۳ میل کرمی از نمونه تولیدات ملامینه ورق سه میل را مشاهده کنید. در این بخش علاوه بر نمونه های قبلی، عکس مدلهای جدید نیز قرار داده شده است.